NIE ZGADZAMY SIĘ NA 5G !

Styczeń 11th, 2019

Żyjemy na wsi, ale nie jesteśmy bynajmniej obojętni wobec zagrożeń dla Was, żyjących w wielkich miastach. Jesteśmy przecież na jednej Ziemi, w jednej Polsce.

Tu, w Eko-Brzozówce mamy Fundację, której celem jest organizowanie i rozwijanie Osady oraz łączność z innymi osobami i grupami z ruchu eko-wiosek. Ale także, jako organizacja społeczna, mamy prawo upominać i ostrzegać naszych rządzących ( bez względu na ich partyjne przynależności ) w sprawach ochrony życia Ludzi.

Dlatego, gdyśmy się dowiedzieli, co nam szykuje Minister Cyfryzacji, to wystąpiliśmy do niego pisemnie z protestem wobec projektów wdrażania telekomunikacji „5G” opartej o szkodliwe dla zdrowia mikrofale. Zażądaliśmy też, w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznych, o udostępnienie nam ekspertyz o oddziaływaniu na zdrowie mikrofal mających być użytymi do „5G”.

Ponieważ, z inicjatywy Ministra, bliska nam Łódź wyznaczona została do pilotażowego wdrożenia tego podejrzanego o chorbotwórcze oddziaływanie procederu, to napisaliśmy też poniższe pismo protestacyjne do Pani Prezydent. Pismo, którego treść popiera też łódzkie stowarzyszenie FORUM DLA OJCZYZNY oraz MIĘDZYNARODOWA KOALICJA OCHRONY POLSKIEJ WSI złożyliśmy w Urzędzie Miasta.

 

Tu zobaczysz relację telewizyjną z wypowiedziami urzędników oraz profesora Politechniki:

https://lodz.tvp.pl/40919337/ministerstwo-cyfryzacji-uspokaja-przeciwnikow-systemu-5g-w-lodzi

 

Tu możesz przeczytać argumenty przeciw 5G:

https://static1.squarespace.com/static/5b8dbc1b7c9327d89d9428a4/t/5c17fca6f950b711e641d0fa/1545075886461/Mi%C4%99dzynarodowy_Apel_O_Powstrzymanie_5g_Na_Ziemi_I+W_Przestrzeni_Kosmicznej.pdf

A tu możesz podpisać międzynarodowy apel:

https://www.5gspaceappeal.org/

A tu petycję do Ministra Cyfryzacji RP:

Petycja obywatelska 5G

 

A oto nasz protest:

 FUNDACJA EKO-OSADA BRZOZÓWKA

Brzozówka 25 , 96-214 Cielądz, powiat rawski, woj. łódzkie, KRS 0000583744

Brzozówka, 30.XII.2018

                  

                         Prezydent Miasta Łodzi

                         Hanna Zdanowska

                        

OSTRZEŻENIE PRZED WDRAŻANIEM TELEKOMUNIKACJI „5G”

 

            Szanowna Pani Prezydent,

środowisko działaczy i przyjaciół naszej Fundacji jest zaniepokojone zapowiedziami Ministra Cyfryzacji Marka Zagórskiego, że miasto Łódź stanie się pierwszym w Polsce terytorium pilotażowego programu wdrożenia sieci telekomunikacyjnej „5G”.

Technologia ta w praktyce prowadzi do utworzenia w krótkim czasie „internetu rzeczy”, czyli łączności między miliardami urządzeń elektronicznych, a to pozwoli lokalizować i w pewnych przypadkach wpływać na działanie tych urządzeń bez woli człowieka. Transmisję danych między niezliczonymi urządzeniami a bliżej niezdefiniowaną „centralą” zapewnić mają satelity telekomunikacyjne, skorelowane z siecią anten naziemnych.

Stwarza to zagrożenie dla wolności obywatelskich, gdyż niemożliwa będzie ani rządowa ani społeczna kontrola nad wykorzystywaniem danych, w tym osobowych, zbieranych przez owe satelity i przekazywanych do niezdefiniowanej, ponadnarodowej „centrali”.

Nasycenie setkami takich anten, rozsiewających szkodliwe pole elektromagnetyczne, proponują mieszkańcom Miasta Łodzi technokraci, liczący na krociowe zyski ze sprzedaży swych usług telekomunikacyjnych i kolejnych serii gadżetów elektronicznych, zaprojektowanych tak, aby psuły się wkrótce po upływie terminu gwarancji.

Promowanie takiej telekomunikacji ignoruje fakt, że w ostatnich latach powstała w Polsce gęsta sieć światłowodów, które zapewniają szybką transmisję danych, bezpieczną dla zdrowia i niezależną od żywiołów (burze, śnieżyce, huragany, wyrzuty masy koronalnej Słońca) oraz awarii satelitów.

Naszym zdaniem, jest to „fałszywy postęp technologiczny” zagrażający podmiotowości i wolności Człowieka.

Ważnym argumentem przeciw wdrażaniu technologii „5G” jest zagrożenie dla zdrowia, jakie stwarza mikrofalowe pole elektromagnetyczne. Lekceważąc to zagrożenie Ministerstwo Cyfryzacji oddało do pospiesznych konsultacji społecznych projekt zmian legislacyjnych, które mają umożliwić wdrożenie tej technologii. Najważniejsze z propozycji Ministra Cyfryzacji zmian w polskim prawie to:

podniesienie norm dopuszczalnego promieniowania z zakresu radiofalowego do poziomu zalecanego w unijnej Rekomendacji 1999/519/CE, czyli do poziomu ICNIRP, ktory jest 100-krotnie wyższego od obecnej Polskiej Normy;

– umożliwienie operatorom stawiania anten telekomunikacyjnych bez pozwolenia na budowę;

– zmiana uniemożliwiająca właścicielom nieruchomości przeciwstawienie się budowie stacji bazowej w najbliższym otoczeniu nieruchomości, skutkująca znacznym ograniczeniem konstytucyjnego prawa własności nieruchomości i obowiazku Panstwa do ochrony zdrowia Narodu;

– umożliwienie stawiania anten telefonii komórkowej na terenach chronionych (w parkach narodowych, rezerwatach przyrody, uzdrowiskach, na obszarach Natura 2000).

Na to się nie zgadzamy, o czym pisemnie powiadomiliśmy ministra Marka Zagórskiego.

W związku z powyższym, wzywamy Panią Prezydent do wnikliwego spojrzenia na tę próbę uczynienia z pięknego miasta Łodzi zaludnionego poligonu doświadczalnego technologii „5G”!

Sugerujemy powołanie w tym celu w Ratuszu lub w Radzie Miasta społecznej komisji z udziałem urzędników samorządowych, radnych i przedstawicieli organizacji ekologicznych.

                                  Życzymy Zdrowego Nowego 2019 Roku.

                                                                         

                Stefan M. Rybak                                                  Paweł A. Fijałkowski

                                                                                 

Przewodniczący Rady Fundacji                                                 Fundator/Prezes Zarządu

 

 

Czytaj więcej

NIE ZGADZAMY SIĘ NA 5G !

Styczeń 11th, 2019

Żyjemy na wsi, ale nie jesteśmy bynajmniej obojętni wobec zagrożeń dla Was, żyjących w wielkich miastach. Jesteśmy przecież na jednej Ziemi, w jednej Polsce. Tu, w Eko-Brzozówce mamy Fundację, której ...

Czytaj więcej

каляда – czyli Święta po słowiańsku

Grudzień 24th, 2018

Świętować pod koniec grudnia można na wiele sposobów. Ja świętuję po słowiańsku, więc ruszyłem ponad 900 km na północny wschód. Tam, na Białorusi, w województwie witebskim jest Osada Rodowa Zwon-Gora....

Czytaj więcej

STO LAT!

Listopad 12th, 2018

NIEPODLEGŁOŚĆ. Rzecz w tym, aby nie podlegać! Jako Kraj, Naród, Słowiańszczyzna, Polska, rodzina, Ja, Ty, My… Aby nie podlegać obcym reżimom, obyczajom, wibracjom, skażeniom. Czyli być wolną/wol...

Czytaj więcej

PEŁNIA SIERPNIOWA

Sierpień 28th, 2018

W naszej Osadzie w warsztatach Zielonego Pojęcia uczestniczy zwykle po kilkanaście osób. Ale od 24 do 26 sierpnia 2018 przybyło do nas około 200 gości na zlot Polskich Społeczności Alternatywnych. Tak...

Czytaj więcej

MIRKO

Czerwiec 23rd, 2018

Peru – Polska. Przepastne doliny w Andach – mury miasta Łodzi. Odwieczna tradycja Inków – technologie XX wieku. Takie drogi przebywał Mirko Fernandez Sanchez, mój przyjaciel, rówieśn...

Czytaj więcej

SZANUJMY DOBRE WSPOMNIENIA!

Maj 25th, 2018

W czasach mojej fascynacji Egiptem, bywałem w tym niezwykłym kraju w miejscach, które mnie przyzywały. W takich chwilach odrzucam, choćby na parę chwil, wszystkie konwenanse, przywiązania, role społec...

Czytaj więcej

INNY WYMIAR

Marzec 18th, 2018

Rozjaśnianie ściemy czyli pamiętnik osadnika   Gdy tak idziemy, poprzez  czas i przestrzeń, to po drodze spotykamy ważnych dla nas ludzi i ważne wyzwania. Nie zawsze ich/je doceniamy, czasem igno...

Czytaj więcej

PRZESŁANIE ŚWIĄTECZNE – NA CODZIENNOŚĆ

Grudzień 25th, 2017

Zimowe Słońcastanie, drgnęło i od 25 grudnia zaczął się powrót naszej północnej półkuli pod promienie Słońca a w naszej Brzozówce zakończyły się Gody 2017 roku. Goście i nowi Osadnicy odjechali na leż...

Czytaj więcej

DAR

Wrzesień 29th, 2017

Rozjaśnianie ściemy. 2                                                  DAR Brzozówka to miejsce zwykłe i niezwykłe. Ot, wieś w Polsce centralnej, a ma swoje uroki! Tuż za naszą Osadą zaczyna się 2-3-...

Czytaj więcej

Pozdrawiam Cię z Brzozówki!

Lipiec 12th, 2017

Pozdrawiam Cię z Brzozówki! Z typowej wsi Polski centralnej, w której  siedzę od trzech lat, porzuciwszy mętlik wielkiej metropolii. Nie bez przyczyny przeznaczenie mnie tu skierowało po wielu latach ...

Czytaj więcej