JEDNOCZYMY SIĘ PRZECIW 5-G!

Kwiecień 14th, 2019

W naszej Eko-Brzozówce od 4 lat działamy: porządkujemy, budujemy, promujemy zdrowy styl życia. Jesteśmy alternatywni wobec „trendy” sposobów bycia i udowadniamy, że konsumpcja i polityka nie są celami samymi w sobie. To taki pozytywizm XXI wieku.

Ale sytuacja zmusza nas do protestu: Nasze władze centralne, przy bierności niektórych władz miejskich, chcą dać pozwolenie, by chińskie antenki na każdej miejskiej latarni, za każdym węgłem, na kampusach uczelni i gdzie tylko można ( jest pomysł aby ukryć je w latarniach ) co ok. 100 metrów nas grillowały!

Dlaczego? Dla pieniędzy, które wpłyną na konto koncernu na literę „H”! Na rzecz tego koncernu działa grupa pracowników naukowych Politechniki Łódzkiej,  która w 2018 r. postanowiła zbudować na terenie uczelni pilotażową sieć lokalną 5G. To samo „sieciowanie” ma być wykonane w kilku innych miastach.

Przeciw temu powstała Koalicja POLSKA WOLNA OD 5G. 13 kwietnia w Krakowie wybraliśmy 12-osobowy Komitet Sterujący, w którym też się znalazłem. Koalicja postanowiła organizacyjnie przystąpić jako sekcja tematyczna do Stowarzyszenia PRAWO DO ŻYCIA, mającego swoją siedzibę w Rzeszowie.

Postanowiliśmy, że nasz Komitet uda się 26 kwietnia do Sejmu na publiczne wysłuchanie pod tytułem organizatorów: „Szanse i zagrożenia związane z wprowadzeniem 5G w Polsce”

Wyzywamy Cię do sprzeciwu wobec planów Ministra Cyfryzacji, by ustawowo 100-krotnie podnieść Polską Normę promieniowania elektromagnetycznego i wprowadzić zmiany prawa budowlanego!

Społeczność akademicką Politechniki Łódzkiej zachęcamy do zażądania od profesorów inicjujących pilotaż 5G, aby wytłumaczyli, jakie jest naprawdę oddziaływanie tego pola elektromagnetycznego na centralny układ nerwowy i geny studentów oraz pracowników uczelni, przebywających średnio 8 godzin dziennie na terenie objętym siecią 5G!

Odwiedzajcie swoich radnych i posłów a także osoby kandydujące. Zadawajcie im te pytania, najlepiej osobiście. Wójtowie, burmistrze i prezydenci miast – to oni mają obowiązek udzielić Wam wyczerpujących odpowiedzi na piśmie, w trybie ustawy o dostępie obywateli do informacji publicznych.

 13 kwietnia 2019 r. w Krakowie powołaliśmy Komisję Sterującą Koalicji POLSKA WOLNA OD 5G.

 Obecnym naszym działaniem są przygotowania do udziału w debacie „5G – szanse i zagrożenia”, która odbędzie się w sali kolumnowej Sejmu 26 kwietnia. Zależy nam na tym, by obok parlamentarzystów, urzędników państwowych, osób lobbujących za tą formą telekomunikacji od strony społecznej szeroki udział wzięły osoby mające na uwadze dobro wspólne. To na naszej Koalicji spoczywa teraz obowiązek powstrzymania prac ustawodawczych, do których dąży Ministerstwo Cyfryzacji i które mają na celu szybkie wprowadzenie ustaw pozwalających na dowolne instalowanie małych anten- nadajników mikrofal, w miastach Polski. Musimy temu zapobiec!

Naszym celem doraźnym jest zablokowanie 5G w obecnej kadencji Sejmu oraz przygotowanie debaty społecznej i gruntu do sfinansowania ze środków publicznych solidnych, niezależnych badań naukowych, które powinny wykazać, w jakim stopniu określone fale elektromagnetyczne, emitowane przez projektowane nadajniki sieci 5G, wpływają na zdrowie. Przeznaczamy na to czas kolejnej kadencji – od listopada 2019 do jesieni 2023 roku.

Teraz stawiamy tamę pochopnym decyzjom władz, wspieranych przez chiński koncern Huawei, jego pomocników i lobbystów oraz przez inne koncerny, które chcą wprowadzić 5G. 

Osoby zainteresowane obroną naszego zdrowia prosimy o obserwowanie wspomnianej konferencji sejmowej i jej rezultatów. Prosimy o zgłaszanie się osób, organizacji i środowisk nieformalnych. Czekamy też na pomysły, jak zatrzymać to zagrożenie teraz i w przyszłości, mając na uwadze wynik przyszłych badań wielu niezależnych ośrodków medycznych i naukowych, dotyczący sieci 5G, który prawie na pewno będzie potwierdzał setki wcześniejszych badań wskazujących pośrednio na szkodliwość mikrofal.

Mamy też na uwadze zagrożenie obronności naszego kraju, chociażby w związku z planowanym wykorzystywaniem sieci 5G przez wojsko i przemysł zaawansowanych technologii. Zwracamy na to uwagę dowódcom Wojska Polskiego i ich konstytucyjnym zwierzchnikom. Przypominamy, że antyhumanistyczny „Internet rzeczy”, którego nośnikiem ma być 5G, może być wykorzystany do zbierania informacji do celów szpiegowskich.

Wkrótce udostępnimy forum dyskusyjne na jednym z portali. Kontaktujmy się też mailowo i telefonicznie.

Komitet Sterujący Koalicji POLSKA WOLNA OD 5G:

Paweł A.Fijałkowski, Zofia Filipiak, Zbigniew Gelzok, Maria Koźmińska, Anna Mika,                                      Izabela Paletko, Katarzyna Stawińska, Eugeniusz Wilk, Patryk Włodarczyk,Diana Wojtkowiak, Ewa Wójcik, Katarzyna Wójcik

 

                                                  

 

 

Czytaj więcej

JEDNOCZYMY SIĘ PRZECIW 5-G!

Kwiecień 14th, 2019

W naszej Eko-Brzozówce od 4 lat działamy: porządkujemy, budujemy, promujemy zdrowy styl życia. Jesteśmy alternatywni wobec „trendy” sposobów bycia i udowadniamy, że konsumpcja i polityka n...

Czytaj więcej

NIE ZGADZAMY SIĘ NA 5G !

Styczeń 11th, 2019

Żyjemy na wsi, ale nie jesteśmy bynajmniej obojętni wobec zagrożeń dla Was, żyjących w wielkich miastach. Jesteśmy przecież na jednej Ziemi, w jednej Polsce. Tu, w Eko-Brzozówce mamy Fundację, której ...

Czytaj więcej

каляда – czyli Święta po słowiańsku

Grudzień 24th, 2018

Świętować pod koniec grudnia można na wiele sposobów. Ja świętuję po słowiańsku, więc ruszyłem ponad 900 km na północny wschód. Tam, na Białorusi, w województwie witebskim jest Osada Rodowa Zwon-Gora....

Czytaj więcej

STO LAT!

Listopad 12th, 2018

NIEPODLEGŁOŚĆ. Rzecz w tym, aby nie podlegać! Jako Kraj, Naród, Słowiańszczyzna, Polska, rodzina, Ja, Ty, My… Aby nie podlegać obcym reżimom, obyczajom, wibracjom, skażeniom. Czyli być wolną/wol...

Czytaj więcej

PEŁNIA SIERPNIOWA

Sierpień 28th, 2018

W naszej Osadzie w warsztatach Zielonego Pojęcia uczestniczy zwykle po kilkanaście osób. Ale od 24 do 26 sierpnia 2018 przybyło do nas około 200 gości na zlot Polskich Społeczności Alternatywnych. Tak...

Czytaj więcej

MIRKO

Czerwiec 23rd, 2018

Peru – Polska. Przepastne doliny w Andach – mury miasta Łodzi. Odwieczna tradycja Inków – technologie XX wieku. Takie drogi przebywał Mirko Fernandez Sanchez, mój przyjaciel, rówieśn...

Czytaj więcej

SZANUJMY DOBRE WSPOMNIENIA!

Maj 25th, 2018

W czasach mojej fascynacji Egiptem, bywałem w tym niezwykłym kraju w miejscach, które mnie przyzywały. W takich chwilach odrzucam, choćby na parę chwil, wszystkie konwenanse, przywiązania, role społec...

Czytaj więcej

INNY WYMIAR

Marzec 18th, 2018

Rozjaśnianie ściemy czyli pamiętnik osadnika   Gdy tak idziemy, poprzez  czas i przestrzeń, to po drodze spotykamy ważnych dla nas ludzi i ważne wyzwania. Nie zawsze ich/je doceniamy, czasem igno...

Czytaj więcej

PRZESŁANIE ŚWIĄTECZNE – NA CODZIENNOŚĆ

Grudzień 25th, 2017

Zimowe Słońcastanie, drgnęło i od 25 grudnia zaczął się powrót naszej północnej półkuli pod promienie Słońca a w naszej Brzozówce zakończyły się Gody 2017 roku. Goście i nowi Osadnicy odjechali na leż...

Czytaj więcej

DAR

Wrzesień 29th, 2017

Rozjaśnianie ściemy. 2                                                  DAR Brzozówka to miejsce zwykłe i niezwykłe. Ot, wieś w Polsce centralnej, a ma swoje uroki! Tuż za naszą Osadą zaczyna się 2-3-...

Czytaj więcej