NASZ KRĄG I PIENIĄDZ LOKALNY

Czy odbierasz nasze wibracje? Jeżeli tak, to dołącz do naszego Kręgu!

Zapraszamy naszych Przyjaciół, którzy odwiedzili nas w Eko-Brzozówce oraz odwiedzających nasze www i fb, aby nam się przypomnieli lub ujawnili i otrzymali konto w naszym Skarbcu.

Kto się ujawni, otrzyma premię w lokalnym pieniądzu: 10 Brzóz. Brzoza to jednostka pieniężna, do rozliczeń w Eko-Brzozówce i sferze jej oddziaływania, równa jednemu złotemu polskiemu.

Kto zaś przekaże nam dar: pieniężny, rzeczowy lub intelektualny, otrzyma stosowną zapłatę wyliczoną w naszym pieniądzu przez nasz Zarząd. I tak jeden dzień pracy własnoręcznej lub koncepcyjnej (może to być projekt, dzieło sztuki, plan imprezy) średnio wyceniamy na 100 Br. Podobnie wyceniamy dary rzeczowe i wpłaty gotówkowe z złotych.

20160815_124107

Za Brzozy można nabyć u nas produkty ekologiczne, jak zioła i konopie. Jak podasz e-mail lub inny adres, to otrzymywać będziesz powiadomienia o wydarzeniach w Eko-Brzozówce i miejscach z nami związanych.

A Twój zapis 100 Br. to prawo uczestnictwa w jednym dniu wybranego warsztatu, szkolenia, konferencji lub imprezy kulturalnej e danym roku. Możesz też nic nie nabywać za swoje Brzozy. W ten sposób możesz nas obdarować.

Podskarbi Eko-Brzozówki poza księgowaniem wpłat w zł, tworzy konta wpłacających i prowadzi rachunki tak, aby saldo było widoczne dla Podskarbiego, Zarządu Fundacji i darczyńcy.

Wykorzystanie uczestnictwa w danej imprezie powoduje odjecie z konta 100 Br. Zgłoszenia: elektronicznie, telefonicznie lub osobiście.