LATOŚ W EKO-OSADZIE BRZOZÓWKA SPOTYKAMY SIĘ Z TYMI, KTÓRE, KTÓRZY TWORZĄ DZIEŁA DOBRA POPRZEZ NIĆ MIĘDZY DAWNYMI A OBECNYMI LATY...

DUCHOWOŚĆ, POSZUKIWANIE DUCHOWYCH KORZENI, PRADZIEJE, KULTURA I OBYCZAJE SŁOWIAŃSKIE, ŹRÓDŁA PRAWA, MUZYKA, ZDROWIE! SZCZEGÓŁY I PROGRAM - WKTÓTCE.