Wszystkie zaznaczone powyżej działki mają od 3001 do 3005 m2 powierzchni, mają status ziemi rolnej z prawem zabudowy siedliskowej, o łącznej powierzchni do 500 m2 i posiadają decyzję o warunkach zabudowy, wydają przez Urząd Gminy, przed dniem 30 kwietnia 2016 r. (przed zmianą ustawy rolnej, ograniczającej zakup działek rolniczych). Tak więc może je nabyć osoba nie będąca rolnikiem. Wszystkie decyzje o W. Z. są tej samej treści jak w poniższym linku:

Dodatkowe informacje pod numerem tel. 506980648.

Sprzedaż działek