Dom z bloczków glinianych w Bończy, projekt i wykonanie – inż. Wojciech Brzeski Gdy miałem...
KOPUŁA BRZOZÓWKI to nasza wizytówka i zapowiedź tego, jak w naszej Osadzie będziemy budować. Naturalnie!...
I EKO-ZLOT OSADY BRZOZÓWKA rozpoczął cykl spotkań i warsztatów ZIELONE POJĘCIE 11 marca 2017 ROKU...
Wokół centrum Osady, czyli terenu będącego własnością naszej Fundacji są tereny pod budowę indywidualnych domów...