RADA FUNDACJI:

ZBIGNIEW BADOWSKI
DANIEL FIJAŁKOWSKI
MAŁGORZATA ŁĘCKA
STEFAN RYBAK

Rada opiniuje plany działalności Zarządu, doradza i kontroluje jego
działalność, aby była zgodna z celami założycieli i Statutem.
Zatwierdza sprawozdania roczne.

Brzozówka 25, 96-214 Cielądz,
powiat rawski, województwo łódzkie

KRS: 0000583744
NIP: 8351605885

ZARZĄD FUNDACJI:

PAWEŁ A. FIJAŁKOWSKI (prezes)
FRANCISZEK KUMOR (członek Zarządu)

Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji, reprezentuje ją na zewnątrz oraz realizuje plan rozwoju centrum Eko-Osady Brzozówka ustalony przez Fundatorów, zarządza nieruchomościami i majątkiem Fundacji.

Fundatorzy postanowili założyć w Brzozówce eko-osadę, miejsce dla ludzi wolnych, dla których ważnym jest szacunek dla Ziemi.

Od dnia aktu założycielskiego Fundacji – 29 lipca 2015, przedsięwzięcie finansuje jeden fundator - Paweł A. Fijałkowski, który też uposażył Fundację w grunt o powierzchni 0,86 hektara. W ten sposób stał się on zasadźcą osady.

Eko Osada Brzozówka
ekobrzozówka3