RADA FUNDACJI:

ZBIGNIEW BADOWSKI
DANIEL FIJAŁKOWSKI
STEFAN RYBAK

Rada opiniuje plany działalności Zarządu, doradza i kontroluje jego
działalność, aby była zgodna z celami założycieli i Statutem.
Zatwierdza sprawozdania roczne.

Brzozówka 25, 96-214 Cielądz,
powiat rawski, województwo łódzkie

KRS: 0000583744
NIP: 8351605885

ZARZĄD FUNDACJI:

PAWEŁ A. FIJAŁKOWSKI (prezes)

Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji, reprezentuje ją na zewnątrz oraz realizuje plan rozwoju centrum Eko-Osady Brzozówka ustalony przez Fundatorów, zarządza nieruchomościami i majątkiem Fundacji.

Fundatorzy postanowili założyć w Brzozówce eko-osadę, miejsce dla ludzi wolnych, dla których ważnym jest szacunek dla Ziemi.

Od dnia aktu założycielskiego Fundacji – 29 lipca 2015, przedsięwzięcie finansuje jeden fundator - Paweł A. Fijałkowski, który też uposażył Fundację w grunt o powierzchni 0,86 hektara. W ten sposób stał się on zasadźcą osady.

Dla realizacji działań edukacyjnych (bez prawa prowadzenia działalności gospodarczej) powołaliśmy Fundację-córkę, którą jest:

Fundacja Słowiańska Eko-Osada Brzozówka

 

RADA FUNDACJI:

ZBIGNIEW BADOWSKI
PAWEŁ FIJAŁKOWSKI
STEFAN RYBAK

Adres: Brzozówka 24 A, 96-214 Cielądz,
powiat rawski, województwo łódzkie

KRS: 0000658572

ZARZĄD FUNDACJI:

AGNIESZKA MAĆKOWIAK-FIJAŁKOWSKA (prezeska)

Cele tej Fundacji są tożsame z celami Fundacji-matki, do których dodano pkt.18:

 1. Rozwój eko-osady położonej w miejscowości Brzozówka, gmina Cielądz, założonej w 2014 roku.
 2. Rozwój, popularyzowanie i wspieranie budownictwa z materiałów naturalnych.
 3. Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa.
 4. Rozwój edukacji, w szczególności edukacji ekologicznej i regionalnej.
 5. Ochrona przyrody i środowiska naturalnego Ziemi.
 6. Promowanie dziedzictwa kultury materialnej i niematerialnej Polski.
 7. Popularyzacja idei zrównoważonego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem idei wiosek i osad ekologicznych.
 8. Upowszechnianie i wspieranie inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej.
 9. Promowanie i korzystanie z odnawialnych źródeł energii.
 10. Wspieranie małorolnego rolnictwa, ogrodnictwa i zielarstwa, rolnictwa ekologicznego i prowadzonego na zasadach tradycyjnych.
 11. Promowanie zasad naturalnego (ekologicznego) trybu życia, zdrowego odżywania się i leczenia metodami naturalnymi.
 12. Rozwój, wspieranie i promowanie agroturystyki, ekoturystyki oraz turystyki wiejskiej.
 13. Promowanie i tworzenie zagród tematycznych (małych gospodarstw specjalizujących się w jednej z tradycyjnych upraw lub jednym z tradycyjnych rzemiosł).
 14. Integrowanie społeczności lokalnej wokół wartości przyrodniczych, kulturalnych oraz społecznych.
 15. Wspieranie innych społeczności proekologicznych.
 16. Działalność kulturalna.
 17. Wspieranie wynalazczości.
 18. Uprawa konopi włóknistych i upowszechnianie wykorzystywania ich jako pożytecznego surowca.