AKTUALNOŚCI

Nowiny z naszej Osady i innych miejsc na Ziemi. Poglądy, wiedza alternatywna i forum dyskusyjne.

Ruszyło się: w Nowym Jorku na forum ONZ wielka debata o klimacie, a my z...
Zjawiłem się 16 września 2019 w łódzkiej Manufakturze na Forum Gospodarcze. I na jakie widowisko...
21 września 2019, o godz. 17.00 zapraszamy na TEMAZCAL!  To “dom gorących kamieni” lub “dom,...
Zaczynamy cykl ciekawych warsztatów oraz intensywnych kursów. Prowadzi je Olga Szulakowska doświadczony specjalista medycyny holistycznej. Uprawiała...
Galerią Sztuki Eko-Brzozówka kieruje Agnieszka Maćkowiak-Fijałkowska. Pierwszą wystawę, jesienią 2017 roku miał u nas wybitny...
Nasz Przyjaciel Konrad Przeradzki, trener personalny i sztuk walki a przy tym przewodnik po ścieżkach...
26 kwietnia w Sejmie RP odbyła się publiczna debata „5G: szanse i zagrożenia” zorganizowana przez...
W naszej Eko-Brzozówce od 4 lat działamy: porządkujemy, budujemy, promujemy zdrowy styl życia. Jesteśmy alternatywni...
Wspaniałe jest to, że do Eko-Osady Brzozówka przybywają goście, którzy dają nam w darze: Swoja...
Projekt ten jest wynikiem indywidualnych przemyśleń i społecznych doświadczeń osób z Zarządu i Rady Fundacji...
Żadnej cywilizacji - widok na zachód z Osady

NASZA MISJA

W małej wsi Brzozówka, w centralnej Polsce tworzymy eko-osadę – miejsce, które wybierają sobie na siedzibę ludzie wolni, szanujący Przyrodę i dawne słowiańskie tradycje. My, przybysze z różnych miast, wiele uczymy się od naszych miłych sąsiadów - mieszkańców naszej wsi i gminy Cielądz.

Tu serdecznie witamy nasze Przyjaciółki i Przyjaciół, bo tak chcemy tytułować naszych gości. Każdy Człowiek, chociażby błądził, ma mieć u nas szacunek.

Szanujemy też Przyrodę ojczystą, w jej bytach: Ziemi, Wodzie i Powietrzu. Właśnie Powietrze pojmujemy szeroko – także jako atmosferę ziemską, z jej zjawiskami fizycznymi (jak pole elektromagnetyczne). Żyjąc na wsi nauczyliśmy się większej uważności wobec zjawisk Przyrody i dbałości o Ziemię.

Staropolskim obyczajem, zasadźca Osady wyznaczył jej społeczne centrum i z pomocą pierwszych osadników i wolontariuszy wybudował pierwsze obiekty, które służą wszystkim. Wokół tego centrum jest 16 działek prywatnych, które sukcesywnie zasiedlają Osadnicy. Jest to wspólnota intencyjna, gdyż każda rodzina/osoba, przebywając na swoim terenie, uczestniczy w życiu Osady i otaczającego Świata w takim wymiarze, w jakim zechce – tak, że nikt u nas nie czuje się samotnie.

Wiec Eko-Brzozówki jest naszą władzą, a uchwały zapadają drogą consensusu. Tak uchwaliliśmy Prawo Eko-Brzozówki w 23 artykułach.

Gdy ktoś z Osadników potrzebuje pomocy, to pozostali czynią tłokę – udzielają wsparcia swoją pracą. Dobra rada i dobre słowo są naszą codziennością. I tego też nie żałujemy Gościom, którzy przybywają do Brzozówki na godzinę lub na kilka dni, a nawet dłużej (zwłaszcza latem). Tu osoby o podobnych poglądach i wibracjach mogą wymieniać swoje pomysły, marzenia i znaleźć inspiracje. Nasza mała wspólnota może być modelem dla innych eko-osad i eko-wiosek: Niech się uczą na naszych sukcesach i błędach!

Propagujemy budownictwo naturalne i permakulturę oraz korzystanie z odnawialnych źródeł energii i prowadzimy w tych dziedzinach szkolenia i warsztaty. Mamy zaprojektowany kogenerator energii elektrycznej i cieplnej 40 kW na pellet, który będzie zasilał centrum Osady. Także dbamy o zdrowie i rozwój duchowy, a więc naszą przestrzeń udostępniamy nauczycielom praktyk - od jogi do energii kryształów. Szczególna wieź łączy nas z przyjaciółmi z Osady Rodowej na Białorusi. Czerpiemy też ze skarbnicy wiedzy rdzennych narodów Peru, Meksyku i Gwatemali. A pokazy uprawy i zastosowania ziół wykonują u nas rodzime zielarki.

Sfera duchowa w Eko-Brzozówce płynnie przechodzi w kulturę: Od wiosny do jesieni odbywają festiwale sztuki i koncerty. Podczas festiwalu „Latoś“ na naszym wiejskim amfiteatrze odbywają się liczne koncerty przy ognisku, tańce i korowody. Funkcjonuje pierwsza w Polsce wiejska Galeria Sztuki w glinianej kopule, gdzie mają miejsce wernisaże retransmitowane w Internecie.

Opracowaliśmy kilkanaście projektów działań ekologicznych i kampanii społecznych. Nie boimy się wyzwań, które niesie plaga nowego niewolnictwa konsumpcyjnego, ani pogróżek ze strony establishmentu. Zainicjowaliśmy kilka petycji do Sejmu i władz wykonawczych w sprawach zakazu GMO, uwolnienia od ograniczeń uprawy konopi oraz kampanię sprzeciwu wobec ustawy promującą mikrofale 5G. Wnosiliśmy petycje i uwagi do władz lokalnych i gremiów przy Prezydencie RP oraz Wicepremierze. Domagamy się demokracji bezpośredniej i ustroju referendalnego. Z naszej małej wioski idzie do Ludzi przesłanie, a zogniskowaniu tego rodzaju działań służy projekt „Eko-satrażnicy“.

Autorski zamysł to gotowy projekt architektoniczno-budowlany „Domu Wspólnego“ – będzie to nasze wymarzone miejsce integracji Osadników (sala zebrań, świąteczna izba, domowe przedszkole i antysystemowa szkoła, a także spółdzielnia i sala wspólnej pracy (co-working). Będzie to też właściwy obiekt edukacyjny w typie uniwersytetu ludowego, z miejscami noclegowymi. I jedno z pierwszych w Polsce miejsce debat społecznych i narad organizacji strażniczych i aktywistów niezrzeszonych.

Pracujemy u podstaw, tak jak podobnie odczuwający ludzie i małe wspólnoty w Polsce i na całej Ziemi, którzy chcą przygotować Stary Wspaniały Świat w scenerii XXI wieku.