I EKO-ZLOT OSADY BRZOZÓWKA rozpoczął cykl spotkań i warsztatów ZIELONE POJĘCIE

11 marca 2017 ROKU spotkaliśmy się w Domu Kultury gminy Cielądz, dzięki uprzejmości i gościnności naszego Wójta Pawła Królaka. Przybyło wiele osób z okolic Brzozówki, Rawy Mazowieckiej i Skierniewic, ale byli także goście z Łodzi, Warszawy, Kutna, Płocka. Koledzy z firmy MAR-KON zaprezentowali swoje wyroby konopne, w tym nie tylko olej, ale kosmetyki i… makaron.

Najpierw Paweł Fijałkowski opowiedział jak stał się zasadźcą (organizatorem) Eko-osady i jak idea ma się do rzyczywistości.

Nastepnie architekt Jacek Gałąska opowiedział o tym, jak doszedł do projektowania domów z materiałów naturalnych. Nie zabrakło zdjęć projektów oraz już zrealizowanych domów. Zalety kostek sprasowanej słomy, jako materiału izolacyjnego, są doskonałe. Musi być jednak spełniony jeden warunek – w czasie budowy i podczas eksploatacji budynku nie można dopuścić do zawilgocenia słomy. Dlatego architek ten proponuje, aby wewnętrzny tynk robić z gliny (jest on też dekoracją i naturalnym meblem, gdyż każdy może własnymi rękoma formować półki, nisze, zasobniki, ławy), zaś tynk zewnętrzny winien być wapienny. Krycie budynków naturalnych może być z każdego materiału, ale ekologicznym jest pokrycie gontem lub wiórem osikowym.

Gdy planujemy i projektujemy dom naturalny, to powstaje pytanie, jak zapewnić tanią i przyjazną przyrodzie energię elektryczną i cieplną? O tym mówił mieszkaniec naszej Eko-osady inż. Stefan Rybak. Podał kilka przykładów zastosowania urządzeń znanych od wielu lat, takich jak gazogenerator oraz silnik Stirlinga. Opowiedział o tym, jak trudno jest się przebić przez mur biurokracji i o przeciwdziałaniach ze strony lobby wielkiej energetyki, opartej o paliwa kopalne. Podał kilka przykładów, m.in. program „Prosument”, który miał wspierać osoby produkujące swoją energię elektryczną, ale został zlikwidowany w roku 2016. Ciekawość zebranych wzbudził zestaw generatora „Genius”, pracującego na pellet (granulat drzewny), który może dawać 10 kW energii elektrycznej i trzy razy więcej ciepła (http://fishersonenergy.pl/kogeneracja/

​Inżynier Andrzej Belus​ pozostał w kręgu eko-energii i opowiedział o hybrydowej elektrowni domowej, czyli generatorze prądu wytwarzanego z wiatraka na osi pionowej, panelu fotowoltanicznym oraz prądnicy z zastosowaniem magnesów neodymowych. W odpowiednim czasie na premierę działania urządzenia zaprosimy do Brzozówki.
Po wykładach cześć uczestników Eko-Zlotu udała się do odległej o 5 km Brzozówki, gdzie obejrzeli naszą Kopułę i zwiedzili teren powstającej Eko-osady. Dobra energia Brzozówki i herbatka z konopi wzmocniła wszystkich.

Towarzyszyła nam ekipa Łódzkiego Ośrodka TVP i nagrała materiał emitowany 13 marca 2017. Zobacz w archiwum łódzkiego ośrodka TVP w zakładce „Łodzią po regionie”:
https://lodz.tvp.pl/29471523/13032017

Zajęcia pod marką ZIELONE POJĘCIE będą kontynuowane, mimo, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Łodzi odrzucił nasz wniosek o dotację. Więc sami zorganiazowalismy cykl warsztatów dobrych praktyk w ramach "Edukacji Ekologicznej Mieszkańców"woj. łódzkiego.