Nasz Przyjaciel Konrad Przeradzki, trener personalny i sztuk walki a przy tym przewodnik po ścieżkach...
26 kwietnia w Sejmie RP odbyła się publiczna debata „5G: szanse i zagrożenia” zorganizowana przez...
W naszej Eko-Brzozówce od 4 lat działamy: porządkujemy, budujemy, promujemy zdrowy styl życia. Jesteśmy alternatywni...
Wspaniałe jest to, że do Eko-Osady Brzozówka przybywają goście, którzy dają nam w darze: Swoja...
Projekt ten jest wynikiem indywidualnych przemyśleń i społecznych doświadczeń osób z Zarządu i Rady Fundacji...
Człowiek w polu promieniowania mikrofalowego na poziomie wywołującym efekt termiczny (na przykład pracujący tuż przy...