26 kwietnia w Sejmie RP odbyła się publiczna debata „5G: szanse i zagrożenia” zorganizowana przez...
W naszej Eko-Brzozówce od 4 lat działamy: porządkujemy, budujemy, promujemy zdrowy styl życia. Jesteśmy alternatywni...
Wspaniałe jest to, że do Eko-Osady Brzozówka przybywają goście, którzy dają nam w darze: Swoja...
Projekt ten jest wynikiem indywidualnych przemyśleń i społecznych doświadczeń osób z Zarządu i Rady Fundacji...
Człowiek w polu promieniowania mikrofalowego na poziomie wywołującym efekt termiczny (na przykład pracujący tuż przy...
1 września, – od 10.00, KONOPNE DOŻYNKI – gospodarze i goście idą w pole zbierać...