O konopiach w Brzozówce i nie tylko opowiedział Paweł A. Fijałkowski:

https://bit.ly/3J0WMJw?fbclid=IwAR0CwUYboIbKIEY4Z0-Vebw9bK-Nv7RySBiwUePC1WNpdzX_YJNmbHs_uLE

 

PRELEGENCI WRAZ Z TEMATAMI PRELEKCJI:

8:00 - 9:00 Jolanta Różycka (Polskie Stowarzyszenie Producentów i przetwórców konopi)

"Konopie - bezpieczna przyszłość dla Polski"

Streszczenie:  Na początku XX wieku, nasz przemysł włókienniczy oparty był na  rodzimych surowcach naturalnych takich jak len czy konopie i był niezwykle istotną branżą rozwoju naszego kraju. Polska miała największy obszar w Europie upraw konopi: ponad 30 000 hektarów. Jako roślina przemysłowa konopie głównie wykorzystywane były jej właściwości włókniste. Wyrabiało się z nich: nici, sznury, liny,płótna, plandeki, materiały ubraniowe.

Tuż po II wojnie światowej nasza sytuacja się nie zmieniła nadal produkowaliśmy dużo produktów z włókien konopnych jeszcze w latach 70 mieliśmy około 20 000 ha upraw konopnych. W latach 1950-tych został powołany państwowy instytut badawczy - Instytut Włókien Naturalnych, którego korzenie sięgają II RP . Przez ten Instytut zostały wyhodowane polskie odmiany  konopi do upraw, który obecnie został przekształcony w Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich (IWNiRZ) w Poznaniu.

Niestety Polska jako członek ONZ również uległa fałszywej retoryce i w latach 1980-tych została uchwalona ustawa antynarkotykową, w której konopie mimo badań biochemicznych i socjologicznych znalazły się na czele listy substancji zakazanych pomimo wielu korzyści, które przynosiły konopie. Z tego powodu w 1985 roku powstała ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii i konopie znalazły się na liście substancji narkotycznych czego skutkiem było to, że w latach 90 już mieliśmy zero powierzchni upraw konopnych, a do czasów obecnych borykamy się z demonizacją tej rośliny.

Obecnie Polska posiada niewiele ponad 2000 ha upraw konopi. Prawodawstwo w Polsce, mimo zmian, nie sprzyja uprawom tego cennego surowca przemysłowego. Przez ostatnie lata z powodu braku infrastruktury i prawa korzystnego dla rolnika mamy tendencję zniżkową. Konopie jako roślina przemysłowa,mimo rozwijających się technologii i zastosowań opartych o ten surowiec, ciągle jest niedoceniana przez elity rządzące i nie widzi w niej rośliny, która mogłaby pomóc nam rozwijać się gospodarczo, a także zapewnić nam narodowe bezpieczeństwo związane z kryzysem energetycznym, gospodarczym i politycznym.

Obecnie branża konopia w 90% nastawiona jest na budowanie biznesu wokół leczniczych właściwości konopi. Małe i średnie przedsiębiorstwa lepiej radzą sobie z tym niewielkim wyzwaniem technologicznym jakim jest produkcja ekstraktów niż chociażby odnowieniem przemysłu włókienniczego z konopi. Już jest pora odwrócić się o myśleniu o konopiach jako o roślinie tylko zawierającej kannabinoidy, czas przypomnieć jej właściwości oleiste i włókniste. To najlepszy czas ku temu, aby pomyśleć o konopiach jako roślinie przemysłowej, która przede wszystkim produkuje olbrzymią ilość biomasy dla różnych gałęzi przemysłu i wsparcie upraw i technologii z nią związanych.

9:15 - 11:15 ponownie Jolanta Różycka (Polskie Stowarzyszenie Producentów i przetwórców konopi) "Fundament terapii konopnej"

Streszczenie:  Konopie są najstarszą rośliną uprawnioną przez człowieka. Towarzyszą nam od tysięcy lat. Jako roślina oleista i włóknista jest również zakwalifikowana jako roślina lecznicza. Każda część konopi posiada substancje, które pozytywnie wpływają na organizm.

Zwierzęta posiadają układ receptorów zwany układem endokannabinoidowym, który aktywowany jest przez kannabinoidy zawarte w konopiach.

Obecnie składniki czynne w konopiach są dobrze przebadane i wiemy już jak działają na  organizmy. Konopie jako roślina lecznicza w  szczególności dedykowana są współczesnym chorobom cywilizacyjnym i wpływają na łagodzenie skutków stresu w życiu codziennym.

 

11:30 - 12:30 Paweł Fornalski ( DOMIR modułowy dom kopułowy )

"Domy kopułowe wykonane z : betonu konopnego/wełny drzewnej wraz z tynkami glinianymi"

Streszczenie:  1. Strawbale krótki opis technologii, wady, zalety, opowieści o myszach i trzech świnkach.

2. Tynki gliniane właściwości, na co uważać i dlaczego warto mieć tynk gliniany nie tylko w słomianej chatce.

3. Beton konopny aplikacja poprzez natryskiwanie, dlaczego tak ?

4. Budownictwo naturalne szansa dla zaangażowanych otwartych ludzi

12:45 - 13:15 Konrad Jan Szymański (Siedlisko Korzenie - Biała Chata)

"Konopie - z czym to się je? Żywność z konopi w tradycji i współcześnie"

Streszczenie:   Konopie służyły człowiekowi od wieków jako źródło wielu produktów potrzebnych do życia. Dużą grupę stanowią produkty spożywcze, uzyskiwane głównie z ziaren konopi siewnej. Celem prelekcji jest poszerzenie wiedzy i perspektywy, na temat wykorzystania ziarna z konopi do odżywiania człowieka. Opowiem, jak człowiek korzystał z konopi na przełomie wieków i jak obecnie wykorzystuje się ziarno konopi w codziennej kuchni rodzinnej oraz jakie wartościowe i naturalne składniki dostarczają konopie organizmowi.

13:30 - 14:30 Aleksandra Ławrynowicz (Astro, Biotechnolog)  

"Rola konopi w metabolizmie człowieka i ekosystemie Ziemi" Streszczenie:  Z uwagi na pluripotencjalność rośliny z gatunku Cannabis spp. są uprawiane przez gatunek ludzki na Ziemi we wszystkich możliwych szerokościach geograficznych od setek tysięcy lat oraz od kilkunastu lat na orbicie okołoziemskiej, w związku z czym istnieje wiele powiązań w szlakach metabolicznych między dwoma omawianymi gatunkami. Rozpoczęta 200 lat temu recesja stosowania biomasy konopnej na szeroką skalę podyktowana prywatnym interesem jednostek, spowodowała częściowe zastąpienie upraw konopi od strony surowcowej bawełną, a od żywieniowej mniej energetycznymi substytutami, co odbiło się echem w zdrowotności populacji gatunku ludzkiego jak i gatunków od niego zależnych. Dziś tempo powrotu do szerokiego użytkowania biomasy konopnej jest wciąż zbyt niskie i kosztowne by przeciwdziałać zmianom proporcji zużycia tlenu i produkcji CO2 w produkcji materiałów, energii i leków, dlatego coraz więcej działań organizacyjnych na poziomie globalnym podąża w kierunku zwiększenia tempa implementacji wdrożeń w tym obszarze.  W skali mikro konopie również rozwinęły wiele punktów styku co odkrywają badania na poziomie biochemicznym jako, że kannabinoidy aktywują specyficzne receptory na powierzchni komórek wchodzące w skład systemu endokannabinoidowego, opartego na sygnalizacji lipidowej, który uczestniczy w metabolizmie energetycznym. Z tego powodu odznaczają się szeroką aktywnością biologiczną i tym samym właściwościami farmakologicznymi. Najnowsze badania demonstrują efekty inhibitorowe na komórki nowotworowe gleju, białych krwinek, płuc, prostaty, a efekt anty nowotworowy związany jest ze zmniejszeniem zaburzeń metabolicznych poprzez reprogramowanie komórek.

 

14:45 - 15:45 Paweł A. Fijałkowski (Eko osada Brzozówka)

"Konopie dla mnie, dla was i dla Polski"

Streszczenie:  Opowiem jak zaprzyjaźniłem się z konopiami włóknistymi, co w tej roślinie wydało mi się godne tego, aby je uprawiać.

Na jakie przeszkody natrafiłem, przed pierwszym ich siewem oraz co mnie spotkało, gdy w lipcu 2016 pierwsze moje konopie wzrosły na polu.

Jakie było moje pierwsze doświadczenie z kontaktu z konopiami: podglądanie jak wysuwają się z gleby ich kiełki, jak pojawiają się pierwsze listki, jaki zapach rozsiewają wokół kwitnące rośliny.

Co pozyskiwać z konopi: Ziarno, łodygi, liście, czy wiechy?

Co dajemy darmo a co sprzedajemy z naszych plonów?

Zamieszanie wokół ofert na „olejki" z konopi.

A oto czego żądam od Sejmu kadencji 2023 -2027:

1.) Sprawy konopi włóknistych (cannabis sativa) powinny zostać wyłączone z Ustawy o zapobiegniu narkomanii. Jest to konieczne, gdyż należy edukować społeczeństwo, że konopie włókniste nie mają związku z odurzaniem się a są cenną rośliną spożywczą i surowcem zielarskim oraz przemysłowym.

2.) W miejsce anulowanych, niefortunnych przepisów, należy opracować społeczny projekt USTAWY O POPIERANIU UPRAWY I PRZETWÓRSTWA KONOPI.

3.) Ustawa ta powinna zawierać następujące zapisy: a. Konopie włókniste zyskują miano polskiego tradycyjnego produktu krajowego i ich uprawa zwolniona jest od uzyskiwania jakichkolwiek zgłoszeń, zezwoleń ani limitów. b. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi we wszystkich ODR poradnictwo ułatwiające prowadznie upraw konopii włóknistych. c. Surowce z konopii włóknistych mogą być stosowane we wszystkich gałęziach gospodarki. d. Produkty spozywcze z konopi włóknistych mogą być sporządzne ze wszystkich cześci tej rośliny. d. Poziom THC w surowcach i produkatach spozywczych z konopii włóknistych nie może przekraczać 1 (jednego) procenta.

4.) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w latach 2023– 2027 utworzy w każdym województwie w ramach KOWR ośrodek maszynowy, zaopatrzony w maszyny żniwne do konopi oraz zakład dekortyzacji. Ośrodki takie będą świadczyć usługi agrotechniczne na zasadach non profit. Zakup maszyn i ich obsługa będzie funansowana z corocznych budżetów KOWR.

5.) Rząd PR zostaje zobligowany do wystąpienia do Komisji Europejskiej o uzyskanie dofinansowania na powyższe działania w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej.

16:00 - 17:00 Barbara Wojtkowska-Guicherit (Ekocentrycy Holistic Architekturę)

"Historia budownictwa z konopi w Polsce I na świecie"

Streszczenie:  Przez tysiące lat konopie  odgrywały wyjątkową rolę w gospodarce człowieka. Są jedną z najstarszych upraw występujących w dokumentacjach archeologicznych jako  bardzo wszechstronnie wykorzystywany surowiec. Ich odmiany znajdujemy w różnych strefach klimatycznych.

Polska była  przez wieki krajem konopi siewnych (cannabis sativa). Uprawiano je powszechnie w małych gospodarstwach prawie w całym kraju. Przy przetwórstwie konopnym pracowały dawnej całe wsie-  młócono ręcznie ziarno, suszono kwiatostany, wyciskano olej z ziarna.

W naszej polskiej kulturze ślady konopnej przeszłości dostrzec można  w literaturze, w  nazwach miejscowości, a nawet w nazwie  miesięcy.

Mało kto kojarzy już  miesiąc październik z paździerzem konopnym -   z widokiem  łodyg konopnych  zroszonych tygodniami na polach dookoła wiosek, z których to po zebraniu oddzielano paździerz od  włókna  przy pomocy -niewielkich drewnianych  międlarek. W okresie powojennym największe  areały upraw  pokrywały całą   wschodnią  Polskę - województwa  podlaskie, lubelskie i podkarpackie .

Kwiatostan oraz liście konopi stosowano od wieków w celach kosmetycznych i medycznych, jako panaceum na wiele różnych chorób. To ostatnie zastosowanie stało się zapewne jedną z przyczyn politycznej afery, jaka powstała wokół konopi w latach powojennych w USA i zatrzymała rozwój  ich upraw.

Od kilku lat przeżywamy na świecie istny renesans  konopi .

Ta wspaniała roślina znowu wraca do łask, stając się podstawą do wielu innowacji w gospodarce. W budownictwie  zdobywa sobie  miejsce jako składnik metody budowania Hempcrete, opracowanej przez prof. Toma Woollego z politechniki w Bath w Irlandii.