Czy jesteśmy WOLNYMI LUDŹMI? Czy chcemy takimi być?

11 października 2021 roku zaprosiliśmy do rawskiego MDK-u osoby działające społecznie, ze stowarzyszeń i grup lokalnych, kręgów rozwoju osobistego, działaczy kultywujących spuściznę historyczną, ludzi broniących Przyrody oraz innych aktywistów zorientowanych na zmiany paradygmatu życia obywatelskiego.

Takie spotkania są pokłosiem Łódzkiego Sejmiku Wojewódzkiego: https://niezaleznatelewizja.pl/index.php/aiovg_videos/spotkanie-e-parlamentu-wolnych-ludzi-w-lodz-28-08-2021/

Spotkanie prowadził Paweł Fijałkowski, zaś gośćmi byli Aja Iskra i Janusz Zagórski.

Janusz, założyciel i redaktor naczelny NTV, jak zwykle barwnie opowiedział o idei Parlamentu Wolnych Ludzi, przedstawił też zagrożenia, jakimi są dla nas potęgujące się restrykcje pod pretekstem sanitarnym.
Zaś Aja Iskra przedstawiła ideę Certyfikatu Zaufania Społecznego, który jest metodą obiektywnej oceny, czy dana osoba nadaje się do działalności publicznej i jaką konkretnie pracę społeczną najefektywniej wykona. Aja mówiła też o emocjach i roli kobiet w obecnych przemianach. Temat ten podchwyciła Karolina Kumor, a dialog tych dwóch kobiet był twórczy i fascynujący. Oto wypowiedź Aji: https://www.youtube.com/watch?v=hPPl9lfG8D4&ab_channel=AjaIskra-GabinetIskra
Wszyscy wypowiedzieli się do wolnego mikrofonu. Większość zebranych zapowiedziała swój udział w ruchu i zgłoszenie swojego akcesu na stronie:

https://wolniludzie.net/wordpress/jak-glosowac/