W przestrzeni naszej Eko-Brzozówki, tego małego fragmentu Ziemi, służymy też i Tobie. Tak się dzieje już od pięciu lat, zaś rok 2020 obfituje w moc, którą możemy zebrać i przetworzyć dla dobra wspólnego.

Zatem zapraszamy Cię do kontaktu z nami: w wymiarze fizycznym, mentalnym i duchowym. Możesz tu przybyć, włączyć się w prace, które zaplanowaliśmy i wzbogacić je swoją inwencją albo wręcz zaproponować swoje działania, prezentacje swoich idei, przemyśleń, dzieł sztuki albo po prostu przybyć to tej wsi i być z nami parę godzin, kilka dni, a może znacznie dłużej...

Zasadźcy Osady, Osadnicy i nasi Przyjaciele proponują na ten ważny rok takie działania:

Zimą szykujemy się do dzieła, zbieramy myśli i opinie, układamy plany. Jak tylko zakończyliśmy świętować słowiańskie Gody, to 5 stycznia 2020 r. wezwaliśmy ludzi z naszego kręgu do medytacji lub modlitwy, która zaowocowała wizualizacją powstrzymania żywiołu Ognia, który niszczy pożarami daleką Australię. Dlaczego tak daleko sięgnęliśmy? Otóż, siedząc tu, w małej polskiej wsi, pamiętamy, że JESTEŚMY JEDNO! Mimo że w naszym domu bywa, że pospolitość skrzeczy, to są miejsca, gdzie Ludzie cierpią od większych opresji. Że wspomnimy tylko Australię, Amazonię, Iran... Jesteśmy z Wami Siostry i Bracia innej krwi, języków i kultur!

Chcemy, aby nasza dobra wola i praca przyniosła dobro wspólne, gdyż lokalne tworzenie materialne i dobra energia na rzecz Ziemi może dać rezultat, i TU i TAM.

Oto co robić będziemy w obecnym roku:

 1. Gdy przyroda obudzi się po śnie zimowym, od końca marca zapraszamy na prace porządkowe w/g zasad permakultury. Oczekujemy na wolontariuszy i wędrownych nauczycieli.
 2. W dniach 13 - 19 kwietnia odbędą się DNI BUDOWNICTWA NATURALNEGO, podczas których odbędą się wykłady kilku architektów i praktyków tego budownictwa, oraz wynalazców urządzeń pozwalających na pozyskanie dla naszych domów tańszej energii elektrycznej i cieplnej. Będziemy przy tym oglądać postęp robót w trzech domach naturalnych naszych Osadników, które są obecnie szykowane do zamieszkania. Otworzymy też barć- kłodę dla roju pszczół, tuż obok łanu konopi.
 3. Od 1 do 3 maja zapraszamy na MAJÓWKĘ MAJAŃSKĄ. Przez te dni na terenie naszego Amfiteatru, w Kopule i w tipi odbędą się gawędy o kulturze i rytuałach, które wywodzą się od rdzennych ludów Meksyku, Gwatemali i krajów sąsiednich. Wysłuchamy opowieści przy ognisku i muzyce inspirowanej ludową tradycją Majów. Będziemy też korzystać z Temazcala - szałasu potów. Skosztujemy gwatemalskiego kakao.
 4. Jeden z wiosennych weekendów będzie należeć do naszych przyjaciół, którzy pod Witebskiem od 20 lat tworzą słowiańską OSADĘ RODOWĄ Zwon-Gora. Białoruscy goście zaprezentują nam swoje lokalne prawo, opowiedzą o sposobach premakulturowej uprawy roli i oczywiście zagrają i zaśpiewają przy wspólnym ognisku.
 5. 20 czerwca czcimy pamięć Mirko Fernandeza-Sancheza, naszego zmarłego w 2018 r. przyjaciela, rodem z Peru. Muzykę Inków zagrają jego krajanie z łódzkiego zespołu KURAKAS, oraz inni muzycy.
 6. 21/22 czerwca w radosnej zabawie z muzyką przypomnimy starosłowiańskie święto KUPAŁY. W tych dniach zerwiemy pierwsze liście rosnących na terenie Osady konopi, które są naturalnym lekiem i z których pijemy dobroczynną herbatkę.
 7. W lipcu, sierpniu i wrześniu trwa u nas festiwal LATOŚ. Nasi goście, zazwyczaj kwaterujący na naszym polu biwakowym, zaprezentują szereg pomysłów na życie w zgodzie z Przyrodą, dzieła sztuki, sposoby budowania i urządzania ogrodów. W tym czasie odbędą się kursy budownictwa naturalnego, premakultury i oszczędnego korzystania z odnawialnych źródeł energii na wsi. Zapraszamy też na KONOPNE ŻNIWA.
 8. W sierpniu nasza społeczność włączy się w VII Zlot POLSKICH ALTERNATYWNYCH SPOŁECZNOŚCI. O miejscu, terminie i programie Zlotu P.A.S. poinformujemy na tej stronie później.
 9. W naszej GALERII SZTUKI plastycy zaprezentują swoje obrazy i grafiki.
 10. Będziemy wprowadzać w naszej Osadzie i w kręgu naszych przyjaciół WALUTĘ LOKALNĄ.
 11. Przez cały czas nasza Fundacja bierze udział w kampaniach społecznych. Działamy i działać będziemy nadal:
 12. Przeciw zaśmiecaniu gmin wiejskich frakcją stałą z nieoczyszczonych i toksycznych ścieków z Warszawy i innych metropolii.
 13. Przeciw 100-krotnemu podniesieniu norm promieniowania mikrofal elektromagnetycznych (rozporządzeniem Ministra Zdrowia obowiązującym od 1.01.2020) i szkodliwym dla zdrowia instalacjom telekomunikacji 5G.
 14. Na rzecz ochrony polskiego rolnictwa i rynku żywnościowego przed roślinami modyfikowanymi genetycznie, czyli GMO
 15. Na rzecz uwolnienia upraw konopi włóknistych (cannabis sativa) od jakichkolwiek zezwoleń, limitów i ograniczeń.
 16. Na rzecz autentycznego partnerstwa władz państwowych i samorządowych z obywatelami, w formie dialogu, debat i wysłuchań publicznych a także obligatoryjnych konsultacji społecznych przed procedowaniem w Sejmie, Senacie i radach gmin/miast każdej ustawy lub uchwały o znaczeniu dla społeczeństwa i Ziemi.

      Zapraszamy! Wstąp Wolna! Wstąp Wolny!