To dobrze, że tyle dobrych ludzi chce działać na rzecz wolności. Jak zadecydowano na II ogólnopolskim Foirum Wolnych Ludzi, które obradowało w Łodzi 19-21 listopada, w następnych wyborach do parlamentu wystawimy godną reprezentację. Ale dziś nie o polityce, która nie jest naszym celem, ale narzędziem do dbania o dobrobyt i zdrowie narodów.

Dziś proponujemy Wam zastanowienie się, gdzie pojawiają się zagrożenia naszej wolności i naszego zdrowia: segregacja sanitarna, rozwój elektrosmogu, praktyk monopolistycznych i podwyżek cen artykułów pierwszej potrzeby... Cześć tych zagrożeń punktują Strażnicy Wolności i inne grupy.

My proponujemy tworzenie spółdzielni spożywców (kooperatyw). To idea z XIX wieku, która dobrze sprawdziła się w Polsce rządzonej przez zaborców, gdy władze robiły wszystko, aby mieć naród na pasku. Od kilkunastu lat w miastach działają grupy zakupowe warzyw, owoców i przetworów z eko-gosodarstw.

Dziś spółdzielnię możemy to zrobić prosto: Każda grupa Wolnych z Łodzi czy innego miasta tworzy swój ośrodek na terenie posesji osoby zaprzyjaźnionej, najlepiej na wsi lub przedmieściu. Potrzebny jest solidny, strzeżony lokal na magazyn. Tam grupa umieszcza zapasy żywności, ziół, artykułów higienicznych, leków, baterii, oświetlenia itp. Każda osoba lub rodzina posiada swój zapas, odpowiednio oznaczony w magazynie oraz uwzględniony w ewidencji zapasów. Nad ewidencją i wydawaniem czuwa "opiekun" mieszkający na tej posesji. Dobrze aby był tam teren na spotkania treningowe.

Ważne jest, aby taka inicjatywa była "non profit"! Koszty oblicza sie prosto: cena przygotowania magazynu (remont pomieszczenia, wstawienie zamków, kupno kontenera, klimatyzator) + koszty zakupu artykułów podzielone na ilość osób. Mogą też dojść niewielkie opłaty za elektryczność. To klasyczna spółdzielnia spożywców (niezarobkowa). Tak więc w razie rwania się łańcucha dostaw, każdy zgłasza potrzebę pobrania czegoś z zapasów i zostaje to wydane za pokwitowaniem. Cena jest hurtowa, unikamy ewidencji, podatku VAT i dochodowego. Towary mają stałą cenę z dnia zakupu i nie obchodzą nas podwyżki. Nic nie uniemożliwia wydania towarów, gdyż nie trzeba do tego elektroniki i telekomunikacji. Wkrótce zorganizujemy konferencję on line na ten temat. Śledźcie na tej www.

Zapraszamy chętnych do tej inicjatywy. Odzywajcie się do nas, omówimy szczegóły.

Agnieszka i Paweł Fijałkowscy - zasadźcy Eko-osady Brzozówka