1. Uznaliśmy, że już dość zamieszkiwania w metropolii.
  2. Cenimy przyrodę i chcemy żyć w kontakcie z Ziemią, z szacunkiem korzystać z jej darów i dbać o jej fragment, nam powierzony.
  3. Chcemy mieszkać w sąsiedztwie z ludźmi, którzy mają podobny styl życia, poglądy na korzystanie z zasobów naturalnych i wzajemną pomoc.
  4. Nie odpowiada nam powszechny system gospodarczy, charakteryzujący się przewagą koncernów. Skłaniamy się ku pracy w ramach „ekonomii społecznej” i „zrównoważonego rozwoju”.
  5. Chcemy mieć czas i spokój dla osobistego rozwoju: zdrowotnego, duchowego i ekonomicznego. W zgiełku miast i przekazów podprogowych stało się to bardzo trudne .  
  6. Wspieramy wynalazczość, służącą obniżenia kosztów egzystencji. Chcemy promować dawne, niesłusznie zapomniane, umiejętności, i rzemiosła takie jak budowa i użytkowanie domów z materiałów naturalnych a także uprawa i wykorzystanie konopi włóknistych.
  7. Chcemy się podzielić z Tobą swoimi doświadczeniami a także otwarci jesteśmy na Twoje twórcze pomysły.
Kopuła Brzozówki, w/g koncepcji Pawła Fijałkowskiego, projekt inż. architekta Jacka Gałąski.  Na rys. jego autorstwa wizja architektoniczna. Obecnie wybudowana w stanie surowym, trwają prace wykończeniowe. Ściany samonośne z bloków prasowanej słomy żytniej, spinanych deskami . Tynk zewnętrzny i wewnętrzny: glina z dodatkiem piasku. Pokrycie dachowe: gont osikowy, fundament z kamieni polnych i betonu.

   

 
Od marzeń do realności

Na skraju wsi Brzozówka, 80 km od Warszawy i 70 km od Łodzi, niedaleko drogi łączącej obie aglomeracje, znaleźliśmy dobre miejsce do życia.

Powoli tworzy się wspólnota mieszkańców eko-osady Brzozówka: pierwsi nabywcy działek porządkują teren pod zabudowę, powstały projekty ich domów. 
Do sprzedaży zostało jeszcze kilka działek. Wszystkie mają po ok.3000 m2 i wydane przez Urząd Gminy decyzje o warunkach zabudowy. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, najlepiej osobiście. Szczegóły naszego przedsięwzięcia omówiliśmy w grudniu 2015 na antenie Niezależnej Telewizji. Kliknij aby obejrzeć zapis programu w serwisie Youtube. Zaś bieżące wydarzenia w Brzozówce można obserwować na naszym "profilu facebookowym".

Zapraszamy ludzi o dobrych wibracjach, marzących o życiu blisko natury lecz niezbyt daleko od miasta.
Do naszej, powstającej "na surowym korzeniu" Osady, ​przybywają na rozpoznanie terenu ludzie znużeni codziennym zgiełkiem​ globalnej cywilizacji. Chcemy, aby w Brzozówce żyło się spokojniej, zdrowiej, z zaprzyjaźnionymi sąsiadami mieszkającymi w pobliżu. 

Forma Twego udziału w powstawaniu wspólnoty jest dowolna: możesz włączyć się w nasze społeczne działania, zakupić działkę i rozpocząć budowę ekologicznego domu, lub raz na jakiś czas przyjechać na ​warsztaty i kursy organizowane przez naszą Fundację.

Ważne jest dla nas wsparcie materialne ze strony sympatyków, nie koniecznie w formie pieniędzy. Potrzebne są nam teraz dary rzeczowe w postaci materiałów budowlanych.

Wieś Brzozówka to dobry adres: Zamieszkawszy tu możesz wykonywać pracę twórczą i zdalną. To też świetne miejsce dla działań: wynalazczych, rzemieślniczych, artystycznych i agrarnych. Tu właśnie realizujemy eksperyment z uprawami konopi włóknistych!

Fundatorzy, którzy w 2014 r. przyoblekli swoje marzenia w wizję projektu, zaplanowali obiekty tworzące owo centrum: Kopułę Brzozówki, Dom Wspólnoty, Dom Zdrowia (w nim stosowane będą terapie medycyny naturalnej), Domki Rzemiosł Wiejskich, Dom Wynalazców oraz Gospodę. W tym roku Zarząd Fundacji uzupełnił plan zagospodarowania o dodatkowy obiekt: Łaźnię (z węzłem wodno-kanalizacyjnym i generatorem energii elektrycznej z OZE), która obsługiwać będzie zbudowaną już Kopułę oraz planowane Domki Rzemiosł Wiejskich.

Wymiary placu - Agory i układ budynków wokół nawiązują do starożytnej "złotej proporcji".
Wizualizację architektoniczną i projekty budynków zrealizował mgr inż. arch. Jacek Gałąska. (zobacz zdjęcia w zakładce Galeria).
Założenie urbanistyczne Osady jest takie, aby przestrzeń społeczna, ogólnodostępna (ale na zasadach ustalonych przez Zarząd Fundacji) była w synergii z przestrzeniami prywatnymi, gdzie każdy z mieszkańców będzie żył tak jak mu(jej) wygodnie ale w łączności ze społecznością Osady.

W styczniu 2016 jeden z Fundatorów podarował Fundacji Eko-Osada Brzozówka działki o powierzchni 0,86 ha w centrum osady, oraz pokrył fundusz założycielski do sumy 12 000 zł a także udzielił Fundacji pożyczki na pierwszą inwestycję budowlaną.

Intencją Fundatorów jest aby na całym terenie Osady (9 ha) owocowały pomysły czyniące naszą egzystencję zdrowszą, prostszą i...tańszą!

ZGODA BUDUJE! 

                                                     Paweł A. Fijałkowski z gronem Współpracowników


Uwaga:
*Każdy z właściciel działki na terenie naszej Osady może zamówić własny generator energii elektrycznej (do 10 kW) i cieplnej (do 40 kW) . Opałem nie trującym atmosfery jest tu biomasa.
Szczegóły u naszego konsultanta d/s OZE : www.fishersonenergy.com

*Zachęcamy także do skorzystania z usługo mistrza radiestezji Pawła Portalewskiego, który biegły jest w takich dziedzinach jak siatka geo-biologiczna oraz feng-shui, a ta wiedza pozwala właściwie usytuować dom i jego pomieszczenia.
Szczegóły: www.geotronik.com.pl

*Pomocą w uporządkowaniu terenu, zgodzeniu wykonawców prac budowlanych i nadzorze nad tymi pracami służy mieszkańcom Zarząd Fundacji.
sztuka starożytna sztuka starożytna sztuka starożytna