1. Naszym mottem jest: ZGODA BUDUJE!
  2. Cenimy przyrodę i chcemy żyć w kontakcie z Ziemią, z szacunkiem korzystać z jej darów i dbać o jej fragment, nam powierzony.
  3. Chcemy mieszkać w sąsiedztwie z ludźmi o dobrych wibracjach, mających zbieżne poglądy na korzystanie z zasobów naturalnych, osobisty rozwój i wzajemną pomoc.
  4. Nie odpowiada nam powszechny system gospodarczy, charakteryzujący się przewagą koncernów. Skłaniamy się ku pracy w ramach „ekonomii społecznej” i „zrównoważonego rozwoju”.
  5. Chcemy mieć czas i spokój dla osobistego rozwoju: zdrowotnego, duchowego i ekonomicznego. W zgiełku miast i przekazów podprogowych stało się to trudne. 
  6. Wspieramy wynalazczość, służącą obniżenia kosztów egzystencji, dlatego wśród nas są wynalazcy pracujący z OZE. Chcemy też  promować dawne, niesłusznie zapomniane, umiejętności, i rzemiosła takie jak budowa i użytkowanie domów z materiałów naturalnych a także uprawa i wykorzystanie konopi włóknistych.
  7. Chcemy się podzielić z Tobą swoimi doświadczeniami a także otwarci jesteśmy na Twoje twórcze pomysły.
Kopuła Brzozówki, w/g koncepcji Pawła Fijałkowskiego, projekt inż. architekta Jacka Gałąski.  Na rys. jego autorstwa wizja architektoniczna. Obecnie wybudowana w zmienionym kształcie dachu wspartego na 10 kolumnach. Trwają prace wykończeniowe. Ściany samonośne z bloków prasowanej słomy żytniej, spinanych deskami . Tynk zewnętrzny i wewnętrzny: glina z dodatkiem piasku. Pokrycie dachowe: gont osikowy, fundament z kamieni polnych i betonu.

   

 
Od marzeń do realności

Na skraju wsi Brzozówka, 80 km od Warszawy i 70 km od Łodzi, niedaleko drogi łączącej obie aglomeracje, znaleźliśmy dobre miejsce do życia.

Powoli tworzy się wspólnota mieszkańców eko-osady Brzozówka: pierwsi osadnicy uporządkowali teren pod zabudowę, w kwietniu 2017 Karolina i Andrzej rozpoczęli prace przy pierwszym budynku na swojej działce.

Do sprzedaży zostało jeszcze kilka działek. Wszystkie mają po ok.3000 m2 i wydane przez Urząd Gminy decyzje o warunkach zabudowy. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, najlepiej osobiście.
Szczegóły naszego przedsięwzięcia omówiliśmy w grudniu 2015 na antenie Niezależnej Telewizji. Kliknij aby obejrzeć zapis programu w serwisie Youtube.
Informowała o nas też TVP Łódź: https://lodz.tvp.pl/29471523/13032017

Bieżące wydarzenia w Brzozówce można obserwować na naszym "profilu facebookowym".

Zapraszamy ludzi o dobrych wibracjach, marzących o życiu blisko natury lecz niezbyt daleko od miasta.
Do naszej, powstającej "na surowym korzeniu" Osady, ​przybywają na rozpoznanie terenu ludzie znużeni codziennym zgiełkiem​ globalnej cywilizacji. Chcemy, aby w Brzozówce żyło się spokojniej, zdrowiej, z zaprzyjaźnionymi sąsiadami mieszkającymi w pobliżu. 

Forma Twego udziału w powstawaniu wspólnoty jest dowolna: możesz włączyć się w nasze społeczne działania, zakupić działkę i rozpocząć budowę ekologicznego domu, lub raz na jakiś czas przyjechać na ​warsztaty i kursy organizowane przez naszą Fundację.

Ważne jest dla nas wsparcie materialne ze strony sympatyków, nie koniecznie w formie pieniędzy. Potrzebne są nam teraz dary rzeczowe w postaci materiałów budowlanych.

Wieś Brzozówka to dobry adres: Zamieszkawszy tu możesz wykonywać pracę twórczą i zdalną. To też świetne miejsce dla działań: wynalazczych, rzemieślniczych, artystycznych i agrarnych. Tu właśnie realizujemy eksperyment z uprawami konopi włóknistych!

Fundatorzy, którzy w 2014 r. przyoblekli swoje marzenia w wizję projektu, zaplanowali obiekty tworzące owo centrum: Kopułę Brzozówki, Dom Wspólnoty, Dom Zdrowia (w nim stosowane będą terapie medycyny naturalnej), Domki Rzemiosł Wiejskich, Dom Wynalazców oraz Gospodę. Wiosną 2016 Zarząd Fundacji uzupełnił plan zagospodarowania o dodatkowy obiekt: Łaźnię (z węzłem wodno-kanalizacyjnym i generatorem energii elektrycznej z OZE), która obsługiwać będzie zbudowaną już Kopułę oraz planowane Domki Rzemiosł Wiejskich.

Wymiary placu - Agory i układ budynków wokół nawiązują do starożytnej "złotej proporcji": 1:1,618
Wizualizację architektoniczną i projekty budynków zrealizował mgr inż. arch. Jacek Gałąska. (zobacz zdjęcia w zakładce Galeria).
Założenie urbanistyczne Osady jest takie, aby przestrzeń społeczna, ogólnodostępna (ale na zasadach ustalonych przez Zarząd Fundacji) była w synergii z przestrzeniami prywatnymi, gdzie każdy z mieszkańców będzie żył tak jak mu(jej) wygodnie ale w łączności i zgodzie ze społecznością Osady.

W styczniu 2016 jeden z fundatorów podarował Fundacji Eko-Osada Brzozówka działki o powierzchni 0,86 ha w centrum osady, oraz pokrył fundusz założycielski do sumy 12 000 zł a także udzielił Fundacji pożyczki na pierwszą inwestycję: Budowę Kopuły Brzozówki i jej otoczenie.

Intencją Fundatorów jest aby na całym terenie Osady (9 ha) owocowały pomysły czyniące nasze życie zdrowszym, wolnym od zbędnych utrudnień i...tańszym!

ZGODA BUDUJE! 

                                                     Paweł A. Fijałkowski - prezes Zarządu Fundacji Eko-Osada Brzozówka
                                                                                   i zasadźca Osady


Uwaga:
1. Każdy z właściciel działki na terenie naszej Osady może zamówić własny generator energii elektrycznej (do 10 kW) oraz elektrycznej z cieplną (do 40 kW) . Opałem nie trującym atmosfery jest biomasa.
Szczegóły u naszego konsultanta d/s OZE : www.fishersonenergy.com

2. Zachęcamy także do skorzystania z usługo mistrza radiestezji Pawła Portalewskiego, który biegły jest w takich dziedzinach jak siatka geo-biologiczna oraz feng-shui, a ta wiedza pozwala właściwie usytuować dom i jego pomieszczenia.
Szczegóły: www.geotronik.com.pl

3. Pomocą w uporządkowaniu terenu, wystąpieniach do władz gminy i powiatu, zgodzeniu wykonawców prac budowlanych i nadzorze nad tymi pracami służy mieszkańcom Zarząd Fundacji Eko-Osada Brzozówka.
sztuka starożytna sztuka starożytna sztuka starożytna