Wiele razy już pisałem z okazji 11 listopada. Pamiętam garaż koleżanki, w którym jesienią 1983 pisałem proste słowa z okazji tego Święta, przy pomocy maszyny do pisania na...matrycy białkowej, która potem służyła ( w innym lokalu konspiracyjnym) do wydrukowania gazetki RKS Solidarność w Szczecinie. Myślałem, że czas opozycji, oporników, protestów ulicznych i strajków już minął. Okazało się że nie.

Rok 2020 okazał się czasem inwazji bardzo negatywnych energii. W skali makro i mikro, bo mnie z Eko-Brzozówki też próbuje się usunąć a co najmniej uciszyć. Akurat trafili na starego opozycjonistę i płonne są nadzieje na zatrzymanie mnie w tej pracy! My tu i w wielu innych społecznościach (i gospodarstwach) w Polsce staramy się tworzyć enklawy Wolności.

Tak, Wolności, gdyż Niepodległość, po 228 latach głoszenia tego hasła przez naszych przodków, traci swoją moc: Bo już nie chodzi o nazwanie wroga lub opresji którą on (lub my sami zastraszeni) fundujemy naszej Polsce. Posłuchajmy, jaki źródłosłów: podległość, podłość, podła, pod-czymś-lec...Prawda, że paskudne? Więc czas na świętowanie Wolności! Około 11 listopada szczególnie, zaś na co dzień też. Bo chodzi o to, aby ochraniać naszą osobistą i narodową wolność. Pozdrawiam alternatywne grupy, powstające eko-osady, Wolnych Ariów, Republikę Ślężańską! Wspierajmy się, twórzmy enklawy wolności. Minionego lata odwiedziło nas w Eko-Brzozówce wiele osób, którym nie podobają się się mnożące się ograniczenia praw Człowieka i chcą tworzyć wspólnoty autonomiczne. To ciekawa tendencja, na razie jeszcze niszowa, ale u nas ma poparcie.

Przypomnę, że u nas też obowiązuje wewnętrzny regulamin, do przeczytania na tej witrynie. A sztuka, która dzięki mojej Agnieszce od paru lat jest obecna na naszym Amfiteatrze i w Kopule-galerii, będzie nas inspirować. Już niedługo zorganizujemy Dni Stacha z Warty (wystawę dzieł plastycznych  Stanisława Szukalskiego z koncertem mantr słowiańskich). Dzieła Stacha, wyrażające staropolską dumę i umiłowanie wolności inspirują mnie swym słowiańskim duchem. Sława!