Świętowaliśmy od 21 grudnia 2020, po słowiańsku i po chrześcijańsku. Szczodre Gody uczciliśmy w domach naszej Eko-osady i na wyjazdach u naszych rodzin. A bliskich zmarłych w 2020 roku godnie wspomnieliśmy...

Ceremonie w czas Zimowego Słońcastania, w tym palenie ognia domowego lub ognisk, to symbol triumfu jasności, życia i ładu nad ciemnością, chaosem i śmiercią.

Słońce, wzrastające wraz z długością dnia od 25 grudnia, symbolizuje nowe życie, a dla nas to czerpanie dobrej energii do pracy w 2021 roku.

Jak wiedzą nasi liczni goście, żywy ogień i spotkania, rozmowy oraz działania artystyczne przy nim pełnią w Eko-Brzozówce ważną rolę. Pokrzepieni tym ogniem, wbrew przepowiedniom o katastrofach około 21 grudnia i dniach ciemności oraz propagandzie strachu przed patogenem, robimy swoje! 

W nadchodzącym roku 2021 będzie u nas wiele twórczych działań autorskich oraz współpracy w ruchem Królestwa Wolnych Słowian oraz Osadą Rodową Zwon-Gora na Białorusi. W tym roku budujemy u nas naturalnie: zakończy się budowa dwóch domów, które będą zasiedlone przez ich właścicieli. Jeden z nich jest oparty na konstrukcji drewnianej przy użyciu naturalnych materiałów izolacyjnych. Będzie to zdrowy dom, którego elementy (szkielet, ściany i połacie dachowe) popwstały w fabryce na Białorusi, według polskiej technologii, z certyfikatem CE. Dom ten zostanie przywieziony spod Mińska i zmontowany w Eko-Brzozówce. OZE znajdą w nim praktyczne zastosowanie.

A więc do dzieła!

Przyjaciele i Obserwatorzy, popierajcie nas dobrą energią, dobrym słowem lub w sferze materialnej. U nas też wielu poszukujących znajdzie inspirację i dobrą radę. I oczywiście muzykę, śpiew, poezję, rzemiosło i sztuki plastyczne. Z roślin królują u nas konopie włókniste, z których robimy preparaty CBD.

Przybywajcie, goście drodzy, od Witebska, Puebli, Iquitos i od innych Waszych siedzib - kierunek Eko-Brzozówka.

Sława!