Wartości zmieniają się jak w kalejdoskopie: Cały wiek XX na Ziemi propagowano i narzucono różne ideologie, z którym większość przyniosła wojny albo społeczną stagnację. Nasz wiek XXI rozpoczął się propagandą konsumpcji, jako celu samego w sobie. Wymiana "starego" sprzętu na "najnowszy" stała się normą dla miliardów ludzi - ofiar reklam. Niektórzy nazywają to "matrixem"...

Nam taka gonitwa nie odpowiada, tym bardziej że, towar "najnowszy" przeważnie oznacza tandetny!

"Nowy, wspaniały świat" czyli porządki wprowadzane odgórnie przez grupy trzymające pieniądze i władzę nas nie cieszy. Wysiadamy z pociągu pędzącego donikąd. Kto chce, niech tam jedzie a my odkrywamy wartości "Starego, wspaniałego świata".

Przyjaciółko, Przyjacielu, jeżeli zgadzasz się z nami, zapraszamy do wspólnego odkrywania. Odwiedzaj nas wirtualnie i osobiście, poczuj wibracje miejsca i ludzi z Eko-Brzozówki.

U zarania klasycznej kultury europejskiej, w starożytnej Grecji, rzesze pielgrzymów, pragnących uzyskać boskie pouczenie w najważniejszych sprawach, przybywali do Delf. Nad bramą witał ich napis. Kto nie umiał czytać, temu go odczytywano: POZNAJ SAM/SAMA SIEBIE!

My sięgamy do skarbnicy tradycji staropolskich, starożytnej Słowiańszczyzny (której ślady odnajdujemy w tradycji ludowej Podlasia, niektórych regionów Białorusi i Rosji), a także bliskich nam tradycji rdzennych narodów Peru (Inków, Shipo), Meksyku i Gwatemali (Majowie, Aztekowie, Mistekowie).

Jednym z naszych zadań jest kultywowanie tradycyjnych metod rozwoju duchowego jako podstawy zdrowia fizycznego i psychicznego Człowieka. Nasza Osada otwarta jest na praktyki duchowe i rozwoju osobistego, wywodzące się z różnych tradycji, a mające na celu sięgnięcie do sedna esencji Człowieka. Jesteśmy otwarci na wszystkie, ignorując jedynie materialistyczny monizm.

Dlatego zapraszamy na zajęcia, warsztaty rozwoju i ceremonie Z DUCHEM...

Nasza przestrzeń, wśród drzew, pół i łąk, jest otwarta na propozycje praktyk duchowych (z wyjątkiem propagowania konkretnej religii), warsztatów rozwoju osobistego, wszystkich form jogi, medytacji wywodzących się z różnych kultur oraz muzykoterapii.